Projekti Zapri
Nazaj Sponzorstva Tenis Slovenija

Tenis Slovenija

Na našem področju delovanja je tako kot pri tenisu – nikoli ne moremo zares predvideti vseh pogojev in okoliščin. Lahko pa se z načrtovanjem in kakovostnim delom dobro pripravimo na vse možne scenarije. In dobra priprava je pot do dobre predstave.

Naše poslanstvo se močno prepleta s poslanstvom Tenis Slovenije in športa nasploh.

Šport zbližuje in ustvarja pogoje za kakovostno življenje, krepi solidarnost, gradi samozavest in teži k nenehnemu napredku.


Tenis Slovenija skrbi za razvoj tenisa v Sloveniji in želi kot krovna organizacija s svojim delovanjem omogočiti optimalne razmere za razvoj tenisa, tako na profesionalni kot rekreativni ravni.

Ustvariti želi okolje za uveljavitev športnih in življenjskih ambicij, kar ponosno spodbujamo.